PL | ENŚwietlica Wiejska Dywity
  • Lokalizacja: Dywity
  • Data: 2014
  • Powierzchnia: 300m2
  • Współpraca: Adrian Mania

  • Podstawowym założeniem architektonicznym dla projektowanego obiektu głównego świetlicy jest - uzyskanie charakterystycznej bryły która zostaje uzyskana przez wykorzystanie form budownictwa wiejskiego- uzyskanie bryły stosunkowo prostej o jednoznacznym współczesnym charakterze bez nadmiernej stylizacji - wykorzystanie uzyskanej formy do realizacji podstawowych założeń. Podstawę bryły omawianego obiektu stanowi prostopadłościan o wymiarach ca 23,0x10,0 m. Strop parterowego obiektu stanowi taras widokowy z którego można będzie obserwować zarówno boisko istniejące, jak i boiska przewidywane do realizacji w przyszłości. Dwa główne pomieszczenia omawianego obiektu nie są przesklepione stropem – zostają natomiast nakryte dwuspadowymi dachami. Są to: - główna sala świetlicy przeznaczoną na pobyt do 50 osób oraz z możliwością organizowania koncertów o powierzchni 52,0 m2 - sala o powierzchni do 30,0 m2 Pociągnięcie to decyduje o: - charakterystycznej architekturze zewnętrznej obiektu - nadaje proporcje i tworzy indywidualne wnętrza najbardziej reprezentacyjnych sal - poprzez stworzenie stosunkowo obszernych kubatur tych pomieszczeń w stosunku do rzutu umożliwia rezygnację ze stosunkowo kosztownej instalacji wentylacji mechanicznej.
    DP.