PL | ENRegionalne Centrum Innowacji Kołobrzeg
  • Lokalizacja: Kołobrzeg
  • Data: 2012
  • Powierzchnia: 2600m2
  • Współpraca: Interurban, Hago Architekci

  • Podstawowym założeniem projektowym rozbudowywanego kompleksu urzędu jest uporządkowanie zabudowy, odnalezienie wspólnego mianownika pomiędzy architektura historyczną, a współczesnym językiem projektowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i biorąc pod uwagę iż skwer jako element obecnego zagospodarowania utrwalił się w społecznej świadomości , jako niezabudowana przestrzeń publiczna ,projekt przewiduje zmodernizowanie istniejącego terenu jako ogólnodostępnego parku. Nowa kubatura powstanie w miejscu wyburzanego budynku dydaktycznego oraz budynków garażowych. Dobudowany obiekt stanowi dopełnienie kwartału zabudowy w historycznych pierzejach ulic Katedralnej i Ratuszowej, pozwala na zachowanie skweru oraz dopełnienie przestrzeni. Zasadniczy program funkcjonalny urzędu ulokowany jest w przestrzeni wyznaczonej przez jednolitą i czytelną skorupę Zewnętrze budynku kształtowane jest w kontekście znaczenia, prestiżu, relacji ratusza z otoczeniem, ma też za zadanie wtopienie urzędu w tkankę miasta. Wnętrze natomiast odnosi się do pracy: jest potraktowane purystycznie – ma stanowić „dostojną” przestrzeń tworzącą właściwą atmosferę i środowisko dla codziennej pracy urzędu. Architektonicznie nowy obiekt został ukształtowany jako stosunkowa prosta bryła z zaakcentowanym zachodnim narożnikiem, który przybiera formę „wieży” zbliżonej wysokością do linii istniejącej zabudowy pierzei zachodniej. Wspomniana „wieża” jak i połączenie z istniejącym budynkiem Urzędu Miejskiego odcięto w fasadzie południowej przeszklonymi pionami…
    DP.