PL | ENPrzedszkole modułowe
  • Lokalizacja: Polska
  • Data: 2013
  • Powierzchnia użytkowa: 340m2
  • Organizator: Touax
  • Współpraca: Asymetric Studio

  • Ideą prezentowanej pracy jest stworzenie dwóch typów „modułów”. W zestawieniu ze sobą w dowolnej konfiguracji tworzą funkcjonalne i w pełni użytkowe przedszkola, które w każdej chwili mogą zostać rozbudowane o kolejne części. Rozbudowa polegająca na dostawieniu kolejnych modułów pozwala tworzyć duże, nawet kilkunasto-salowe przedszkola, bez rozbierania istniejącej struktury. Założenia z większą ilością sal wymagają zdwojenia funkcji podstawowych takich jak np. administracja.Moduły zostały zaprojektowane dwa podstawowe moduły kubaturowe, które w całości opierają się na istniejących rozwiązaniach konstrukcyjnych firmy Touax. Dzięki zastosowanie krótszych kontenerów i składaniu razem z modułów „A” i „B” powstają nam przestrzenie między kontenerowe, które w naszym wypadku zostaną przeznaczone na komunikację - w tym celu przewiduje się szklone zadaszenia i podłogi między kontenerowe o szerokości 120cm.Wysoka część kontenera stwarza możliwość dowolnego zagospodarowania przestrzeni gdzie jest to możliwe (sale zajęć/hol wejściowy) – zjeżdżalnie, huśtawki, teatrzyk lalkowy. W pomieszczeniach w których brak możliwości optymalnego wykorzystania przewiduje się usytuowanie pomieszczeń technicznych / wentylatorni - dostępnych jedynie z powierzchni dachu. Oba moduły stwarzają możliwość dowolnej aranżacji niezależnie od funkcji. Konstrukcja proponowanych układów, powiela sztandarowe rozwiązania firmy Touax. Jednym z naszych założeń było celowe wykorzystanie zastanej technologii ze względów ekonomicznych, praktycznych oraz logistycznych. W czasach gdy potrzeby współczesnego społeczeństwa zmieniają się jak w kalejdoskopie potrzebne są rozwiązania szybkie, tanie i praktyczne, dlatego zastosowanie modułów kontenerowych wydaje się być skrajnie racjonalne. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystujące moduły A oraz B stwarza możliwość zagospodarowania każdego rodzaju działki – od wąskich działek parcelowych po rozległe założenia atrialne. Sposób kreowania bryły polegający na dostawianiu kolejnych, pozornie identycznych modułów pozwala na zabudowanie całego spektrum lokalizacji. W każdym z tych przypadków przedszkole pozostaje funkcjonalne i w pełnie wykorzystuje przestrzeń. Każdy z przyjętych i zaproponowanych układów daje możliwość dowolnej rozbudowy przedszkola o kolejne, niezbędne moduły. Projektowanie układów z zaproponowanych modułów staje się przyjemnością nasuwającą na myśl zabawę klockami, gdzie jedyną przeszkodą staje się nasza wyobraźnia.
    DP.