PL | ENPomorska Spółka Gazownictwa
  • Lokalizacja: Gdańsk
  • Data: 2011
  • Powierzchnia działki: 5.2ha
  • Powierzchnia rozbudowy: 3750m2
  • Organizator: S.A.R.P.
  • Współpraca: Interurban, Hago Architekci

  • Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Definicja ta stała się odzwierciedleniem wizji nowej przestrzeni w zastanym kontekście. Wolna przestrzeń została wypełniona tkanką krajobrazową, która stanowi tło dla siedziby przedsiębiorstwa. Podstawowym założeniem dla projektowanego terenu jest próba stworzenia jednolitego i czytelnego znaku przestrzennego jaki stanowi ‘zielony’ łącznik pomiędzy. Stanowi on punkt odniesienia dla reszty terenu bardzo zróżnicowanego estetycznie i funkcjonalnie. Owy klaster zieleni kształtowany jest w kontekście znaczenia, prestiżu, relacji z pracownikami, ma też za zadanie wprowadzić powiew świeżości do otoczenia poprzemysłowego., ma on również na celu wprowadzenie nowej jakości w postrzeganiu firmy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.Zasadniczy program biurowy został zaprojektowany w dwóch budynkach : istniejący nr 1,nr 2 oraz nowoprojektowany z wewnętrznym patiem. Po analizie dostępnej powierzchni w pozostałych budynkach spółki zaprojektowano dodatkowo budynek pomocniczy zlokalizowany na styku Nowej Wałowej w północnej części opracowywanego terenu...Praca zajeła 1 miejsce w konkursie.”Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej terenu i obietktów Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku”.
    DP.