PL | ENŁazienki Zamojskich Warszawa
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Data: 2010
  • Powierzchnia: 70m2

  • Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy / modernizacji wraz z aranżacją, kolorystyką, wystrojem i wyposażeniem wnętrz w pomieszczeniach toalet na poziomie –1 w budynku Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie, z wykorzystaniem materiałów firm: Sanitec Koło, ES-SYSTEM , Hansgrohe, Nowa Gala. Podstawą do projektowania było uporządkowanie układu funkcjonalnego toalet, w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz nawiązanie do renesansowej archtektury zabytkowego Pałacu Zamoyskich. Praca otrzymała wyróżnienie w konkursie.
    DP.