PL | ENKontener Art
  • Lokalizacja: Polska
  • Data: 2010
  • Powierzchnia: 1500m2
  • Współpraca: Interurban, Agnieszka Jurecka

  • Projektowanie bez kontekstu wymaga wykorzystania narzędzi bezpośrednio działających na lokalne środowisko. Architektura kontenerowa poprzez swą specyfikę jest obca, wyróżniająca się w tkance miejskiej. Nadrzędnym celem jest stworzenie wizji przekształceń jakie obiekt pozostawi po sobie. Z mobilnością architektury kontenerowej wiąże się nieskończona liczba możliwych lokalizacji. Centrum sztuki kontenerart zaprojektowane zostało w formie regularnej, kompaktowej struktury. Forma ta wydaje się być najbardziej uniwersalna, przez co stosunkowo łatwo ją wpasować na każdy typ działki w dowolnym środowisku. Obiekt ma dwa oblicza: -zamknięta forma budzi ciekawość, umożliwia zoorganizowanie wydarzeń wymagających wyznaczenia fizycznych ram -odsłonięta staje się miejską, żywą przestrzenią , koresponduje z otoczeniem. Aby dodatkowo „uelastycznić” budynek oraz umożliwić swobodny przepływ użytkowników zaprojektowano wolne przestrzenie z każdej strony, każda z nich może pełnić funkcję wejścia głównego/frontowego. W projektowanym obiekcie na parterze zlokalizowane zostały funkcje generujące największy ruch i budzące największe zainteresowanie. Sercem, centrum jest przestrzeń atrium, pełniąca funkcję głównej przestrzeni wystawowo – koncertowej. Jest miejscem przepływu i kumulacji energii, dookoła atrium zlokalizowano komplementarne funkcje , takie jak: klubokawiarnia z tarasem, galeria stanowiąca również foyer dla wyżej zlokalizowanych pomieszczeń pracowni projektowych, punkt informacyjny i toalety. Ważnym elementem centrum jest scena będąca integralną częścią jednej z elewacji, podnoszona za pomocą podnośnika (zwyżka nożycowa), pozwala na wiele sposobów aranżacji przestrzeni koncertowej oraz w zależności od charakteru widowiska, lokowanie widowni wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Pozytywna energia skumulowana w centrum powinna wychodzić poza jego fizyczne granice, w wyniku dialogu z lokalną społecznością centrum może odpowiadać na jej potrzeby. Place zabaw, tereny zielone, miejsca rozrywki dla młodzieży, wypoczynku dla osób starszych stają się rozszerzeniem obiektu. jego przedsionkiem, miejscem gdzie lokalna społeczność oswaja się z obcym elementem w ich środowisku.
    DP.