PL | ENGdyńska Szkoła Filmowa
  • Lokalizacja: Gdynia
  • Data: 2012
  • Powierzchnia: 3715m2
  • Organizator: Pomorska Fundacja Filmowa
  • Współpraca: Hago Architekci

  • Wiodącą ideą prezentowanej pracy jest odwrócenie tradycyjnego sposobu myślenia o elementach kształtujących przestrzeń miejską. Zazwyczaj plac jest głównie definiowany przez architekturę tworzących ją pierzei.W zastanej przetrzeni pozostałe pierzeje placu są silnie i w zasadzie ostatecznie zdefiniowane poprzez charakter ulicy Armii Krajowej z hotelem Gdynia od północy, fasadę Teatru Muzycznego od wschodu, charakterystyczną zabudowę zachodniej pierzei placu oraz zieleń i Kamienną Górę od południa.Konsekwencją takiego sposobu myślenia o placu jest „rozciągnięcie” jego płaszczyzny na …. dach projektowanego budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej.Najwyższy punkt narożnika osiąga dopuszczalną wysokość 12,0 m ponad poziom terenu jednak opadająca krawędź dachu do poziomu placu odsłania w dużej części zachodnią pierzeję Placu Grunwaldzkiego a ponadto dach projektowanego obiektu proponuje się wykorzystać jako plenerową widownię skierowaną na istniejący Plac Grunwaldzki i charakterystyczną muszlę koncertową.Tak zdefiniowana przestrzeń Placu Grunwaldzkiego powinna go uaktywnić i stać się pretekstem do jego wykorzystania przynajmniej w czasie imprez, które mają już w Gdyni pewną tradycję (Festiwal Filmów Fabularnych czy plenerowe spektakle Teatru Miejskiego). Funkcjonowanie stałej widowni może być też okazją do organizowania cyklicznych pokazów filmowych (na demontowanym ekranie lub telebimie) czy nawet transmisji sportowych nie wspominając o koncertach muzycznych i występach artystycznych na żywo. Biorąc pod uwagę zadany program i potrzebę wysokich pomieszczeń z możliwością wpuszczenia poprzez dach światła dziennego, przyjęty kształt w całości spełnia założenia,dzięki zgrabnemu podziałowi funkcji w budynku uniknięto przemieszania się funkcji sal kinowych ,fundacji, czy szkoły filmowej. Budynek w swojej formie zagiętego placu podkreśla otaczającą go architekturę nie przytłaczając kontekstu w którym się znajduje. Dzięki swojej delikatności tworzy charakterystyczną formę w Gdyńskiej architekturze tworząc zamkniętą przestrzeń, która stała by się prestiżową uczelnią o niepowtarzalnym charakterze.Budynek oddaje całą powierzchnię zabudowy dla placu który staje się miejscem spotkań i relaksu dla mieszkańców oraz gości miasta Gdyni.Wszelkie pozostałe elementy budynku są już konsekwencją takiego założenia...
    DP.