PL | ENGafako
  • Lokalizacja: Gdynia
  • Data: 2010
  • Powierzchnia: 1600m2

  • Projekt przedstawia przebudowę budynku przemysłowo administracyjego GA-30. Obiekt usytuowany jest na brzegu betonowego kanału w Gdyńskiej Stoczni, składa się z trzech części (2 budynków amininstracyjnych przedzielonych halą produkcyjną o powierzchni ponad 10000m2 i niezależnej kostrukcji). Budynek powstał w latach 40 XX wieku co związane jest z wpisaniem do ewidencji zabytków, bryła posiada cechy charakterystyczne dla gdyńskich obiektów przemysłowych z tego okresu. Struktura wewnętrzna budynku była wielokrotnie przetwarzana, pozostawiona bez zmian została tylko żelbetowa konstrukcja szkieletowa pokazująca magazynowy charakter obiektu. Elewacja budynku powstała z czerwonej cegły, która jest charakterystyczna dla trójmiejskich obietów stoczniowych. Celem przebudowy jest stworzenie nowej siedziby zarządu firmy oraz biur kadry technicznej w części aministracyjnej budynku, w którym znajdowała się biblioteka ,pracownia fotograficzna i biura technologów. W celu zachowania zabytkowej ceglanej elewacji i spełnienia bilansów cieplnych zastosowany został system docieplenia od wewnątrz. Projekt uporządkowuje wewnętrzną strukturę obiektu, podkreślona natomiast zostaje żelbetowa konstrukcja szkieletowa oraz przemysłowy charakter obiektu.
    DP.