PL | ENBrowar Wrzeszcz
  • Lokalizacja: Gdańsk
  • Data: 2007
  • Powierzchnia: 3.1ha
  • Współpraca: Łukasz Piankowski

  • Głównym i oczywistym założeniem projektu zagospodarowania terenu po browarze gdańskim jest oś łącząca dworzec SKM Wrzeszcz z placem Wybickiego oraz w dalszej perspektywie skomunikowanie odległych dotąd obszarów Dolnego Wrzeszcza... wizja wykreowania nowego centrum położonego wśród zabytkowej zabudowy dawnego browaru oraz historycznego kontekstu Rezydencji Kuźniczki stanowi podstawę do ożywienia dotąd zapomnianych obszarów oraz stworzenia godnych warunków do życia zarówno mieszkańców jak i odwiedzających to niezwykle miejsce... poprzez domkniecie zabudowy wokół historycznej tkanki otrzymujemy zwarty plac, który otwiera się na Park Kuźniczki oraz plac Wybickiego, jest on łącznikiem pomiędzy najistotniejszym środkiem komunikacji, jaka jest linia SKM oraz dzielnicami od niej odległymi, co sprawia, iż cały ruch pieszy mógłby być generowany na projektowanej przestrzeni publicznej...Forma placu jest kształtowana za pomocą wyginanej płaszczyzny i przypomina o przestrzeniach podziemnych fermentowni tak ważnej dla całego procesu ważenia piwa... piwnice zaadaptowane na funkcje usługowe sprawiają, iż teren ten może być użytkowany przez cala dobę... doświetlenie w postaci lightbox-ów oraz podświetlanych tub kieruje uwagę i tworzy tło wizualne dla starej zabudowy... w opozycji do układu osi i placu jest cześć południowa z budynkami mediateki, galerii oraz zaadaptowanych historycznych obiektów tworzy pewną odskocznie dla dynamicznego i rozrywkowego klimatu części północnej... ta analogie można przyrównać do istniejącego w przeszłości założenia browaru produkcyjnego oraz spokojnej, zielonej części rezydencjonalnej...
    DP.